Tjänster
De tjänster som erbjuds skräddarsys uifrån Ditt behov.
Vänligen kontakta mig för förfrågningar, upplägg och referenser
.

Föreläsningar

 
 • Bemötande och kommunikation
 • Framtidens Patient
 • Personcentrering i praktiken
 • Personcentrerat ledarskap
 • Samtal som läker
 • Besvärliga situationer/möten och kreativa lösningar
 • Värdegrund och Etik
 • Det personliga och professionella ledarskapet
 • Konflikthantering
 •  Reflekterandets konst - WS

Uppdragsutbildningar

 • Att bli värdegrundsledare
 • Samtalsledning
 • Svåra samtal
 • Ledarskap
 • Chefsinternat
 • Samverkan
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Bättre Arbetsmiljö - NU

Övrigt

 • Moderatorsuppdrag
 • Processledning
 • Handledning