Om mig

Kort presentation
 

Jag har närmare trettio års erfarenhet av att utbilda personal, främst inom offentlig sektor, i bemötande, kommunikation och värdegrundsfrågor. Ledarskapet och arbetsmiljön finns i fokus för det jag gör. Jag anser att arbetsglädje står i direkt proportion till kundnöjdhet. Att, på ett strukturerat sätt, involvera medborgare, patienter och närstående är en framgångsfaktor för kvalitetsutveckling. Utbildningsmässigt har jag en Fil. Kand. inom Humaniora i bagaget, samt utbildningar inom Medicinsk etik, Psykologi, Lösningsfokus och Samtalsmetodik med narrativ inriktning. 


Jag har även bred erfarenhet från uppdrag som Processledare och Moderator i både små och stora projekt.

Nuvarande Förtroendeuppdrag

Ordförande Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset

Medlem av Etikrådet på Karolinska Universitetssjukhuset

Medlem i Rådet för god klinisk forskningssed på Karolinska Universitetssjukhuset

Ordförande Eva och Tove Hansens Stiftelse

Ingår i Ledningsgrupp för  Ortopedi på Södersjukhuset i Stockholm

Volontär vid Berättarministeriet

Styrelsehistorik

Styrelseledamot Samhall AB

Styrelseledamot Apotekens Service AB, Stockholm

Styrelsemedlem Chrisea  AB, Täby

Styrelsemedlem Kvinnor & Företag, Lidingö,

Styrelsemedlem EHTEL, Bryssel

Ordförande Patient Task Force, EHTEL, Bryssel

Ordförande Stockholms Reumatikerförening

Övriga erfarenheter

Temporary Advisor WHO, Barcelona

Member of Scientific Council, Tic Salut, Barcelona

Member of CFTK Advisory Board, Stockholm