Företaget

Företaget Lust att Leda bildades 2012 och är en utveckling av företaget AF Patientkommunikation som jag startade 1994.

Namnet Lust att Leda indikerar just själva essensen av det som jag anser vara kärnan i all utveckling, det vill säga - lust och nyfikenhet.

Ledarskap måste, anser jag, springa ur den egna förmågan att leda sitt eget liv innan man försöker leda andra.

Jag har alltid som ambition att synliggöra de berättelser och den kompass som råder för såväl  det egna medarbetarskapet som för ledarskapet  och organisationen i stort. Först därefter kan vi börja röra oss mot önskade mål och visioner.

När Du anlitar mig så kan Du förvänta Dig konkreta modeller, tydliga förslag på verktyg och realistiska handlingsplaner.